Hagstad Skingeröd Samfällighetsförening

Styrelse

Ordförande Filip Kronquist
Kassör Ingrid Olsson
Ledamot Anders Svensson
Ledamot Mikael Malm
Ledamot Tina Nilsson

Senaste Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2018
Orginalet finns hos Ordförande